Har ikke avgjort om de vil selge NRS-aksjer

Det kan ha lønt seg for Egil Kristoffersen & Sønner å sitte på aksjene i Norway Royal Salmon (NRS).

Eva Kristoffersen, daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner AS.  Foto: Arkivfoto/Tommy Hansen

Næringsliv

Sammen med 33 andre mindre oppdrettsselskaper deltok oppdrettsselskapet fra Bø i opprettelsen av NRS i 1992. Meningen var at NRS skulle ivareta salg og markedsføring. I tillegg har de fått i stand en avtale for felles innkjøp av fòr gjennom NRS. Det er Kyst og Fjord som melder dette.