Nordkraft ønsker å gi samme type tilbud til Andøy og Hadsel

– Vi ser for oss samme løsning for Andøy Energi og Trollfjord som det tilbudet vi har gitt Vesterålskraft. Men eierne av de to selskapene må ønske at vi kommer med et tilbud, sier Eirik Frantzen i Nordkraft.

VENTER: Ordfører Knut Nordmo sier at han venter på den vurderingen styret i Andøy Energi Holding AS skal gjøre om hvordan selskapet bør forvaltes videre.  Foto: Arkivfoto

Næringsliv

Nordkraft har levert et tilbud om å overta Vesterålskraft, som er kraftselskapet til Sortland, Øksnes og Bø.