Nav i Nordland:

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

I juni var det 227 færre personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav, sammenlignet med samme periode i fjor.

Ser man landet i sin helhet, er det færre under 30 år, som får arbeidsavklaringspenger fra Nav.  Foto: NTB

Nyheter

I juni 2017 var det 6.974 som mottok disse pengene, mot 6.747 i juni i år.

Innskjerpet regelverk

– Som andel av befolkningen mellom 18 og 66 år utgjør mottakere av arbeidsavklaringspenger 4,6 prosent. De siste fem årene har antall mottakere av arbeidsavklaringspenger gått ned med 557 personer, opplyser Nav i en pressemelding.

I første kvartal 2018 sluttet 961 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Dette er 16 prosent flere enn ved første kvartal 2017. I andre kvartal 2018 ble 633 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 50 færre enn i andre kvartal året før.

 

– Fra 1. januar ble regelverket for arbeidsavklaringspenger innskjerpet. Målet er at flere skal komme raskere i jobb, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i pressemeldingen.

– Vi trenger rause arbeidsgivere og tett samarbeid med helse og utdanning, samtidig med tidlig og tett oppfølging fra NAV og samarbeidspartnere. NAV har oppdaterte digitale verktøy som gir en bedre mulighet til tett kontakt mellom den enkelte veileder og bruker, samtidig som verktøyene gir bruker mange muligheter til å orientere seg i arbeidsmarkedet, fortsetter Stavnes.

Færre under 30

Det er, ifølge Nav, registrert 1.601 mottakere av arbeidsavklaringspenger som er under 30 år. Dette utgjør 4,2 prosent av befolkningen.

Ser man landet i sin helhet, opplyser Nav, at det har vært en nedgang av mottakere i denne aldersgruppen.

- Her ser vi at den nye ordningen med jobbspesialister i NAV og helse gir gode resultater for de som får dette tilbudet, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes. – Fremover skal vi få utvidet dette tilbudet til flere steder i Nordland. 

Færre registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av juni 2018 var det 9.275 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 833 færre sammenlignet med juni 2017. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av juni 6,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.