Døde av legionella ved sykehjem

I forrige uke ble det kjent at en beboer ved Lamarktunet på Sortland ble smittet av bakteriesykdommen Legionella.

  Foto: Silje Helene Nilsen

Nyheter

Ifølge kommunalsjef helse omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, døde personen som følge av sykdommen.

– Vi beklager sterkt at dette ble utfallet, understreker Jacobsen, og legger til at kommuneledelsen har møtt familien til den døde for å beklage det som har skjedd.

– Det går sterkt inn på kommunens ledelse og vi har stor medfølelse med de etterlatte, sier han.


Beboer ved sykehjem smittet av legionella

En bruker ved Lamarktunet på Sortland, fikk påvist smitte av legionellabakterien.


Satte i gang strakstiltak

Selv om årsaken til legionellasmitten fortsatt ikke er kjent, tar kommunen og Jacobsen fortsatt utgangspunkt i at smitten oppsto via varmtvannet. I den forbindelse ble det gjennomført en omfattende nedspyling av alle rørsystemer og tappepunkt ved Lamarktunet.

– Vi satte i gang et strakstiltak gjennom å spyle varmtvann med høy temperatur for å drepe eventuelle legionellabakterier i rørene. Det var personer fra teknisk som gjorde dette og holdt på hele natta, fra fredag til lørdag, for å komme i mål, sier han.

Forholdsregler for fremtiden

Jacobsen opplyser at Sortland kommune også har iverksatt forebyggende tiltak som skal hindre fremtidige legionellatilfeller.

– Nå har vi bestilt teknisk utstyr som skal brukes for å bygge om varmtvannssystemet. Intensjonen er å forhindre at vanntemperaturen blir så lav at dette skjer igjen, sier Jacobsen.

Venter på svar

Det ble tatt prøver av vannet ved Lamarktunet i forrige uke, men svarene på disse er ikke klare.

– De skal analyseres grundig, noe som tar tid. Vi kunne derfor ikke vente på de ferdige resultatene før vi satte i verk tiltak. Vi måtte agere umiddelbart, slår Sture Jacobsen fast.

Ifølge hjemmesidene til Folkehelseinstituttet er Legionellose en bakteriell sykdom som forårsakes av legionellabakterien. Legionellabakterier er vanlig å finne i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn. Bakterien overføres ved å puste inn aerosoler fra varmt- eller kaldtvannsystemer.