Russerne varsler missiløvelse utenfor Lofoten og Vesterålen

Russland har sendt ut varsel om at de vil gjennomføre rakettøvelser i internasjonalt farvann utenfor Lofoten og Vesterålen kommende uke.

Dette kartet viser omfanget av varselområdet for luftfarten.  Foto: Kart / skjermbilde

Nyheter

Norges Fiskarlag omtaler varselet på sine nettsider. Det er altså snakk om gjennomføring av rakettøvelser / missiltesting i internasjonalt farvann - utenfor Lofoten og Vesterålen.

Øvelsesperioden er i dagene 20.-22. november fra klokken 05-17 de aktuelle dagene.

Fiskarlaget skal ha mottatt varselet fredag kveld, og meldinga de fikk tilsa at Nærings- og fiskeridepartementet hadde blitt informert samme dag. Meldinga til departementet skal ha kommet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Fiskarlaget er informert fordi det kan være fiskeriaktivitet i det aktuelle området.

Det er sendt ut NOTAM-varsel for området, som omfatter all luftfart.