Jubler for forslag om å ha døgnåpent på Bjørnfjell

Sjømatnæringa i nord taper millioner på grunn av en nattestengt tollstasjon. Nå foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett å sette av penger til å holde Bjørnfjell tollsted nattåpent.

nattestengt: Sjømatnæringen taper flere millioner hvert år på at fisk blir stående fast på den nattestengte tollstasjon på Bjørnfjell.   Foto: Tore Skadal

Nyheter

– Bjørnfjell er den tollstasjonen som de mest fiskerike områdene i Nord-Norge sogner til; Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms. Det produseres mye hvitfisk, og det slaktes mye laks og ørret, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap), som sitter i finanskomiteen, til NRK Nordland.

Lyngedal mener det er snodig at tollstasjonen over Bjørnfjell er stengt nattestid, mens tollstedene lenger nord, som er finskdrevne, er nattåpne. Nå ønsker partiet å bevilge penger slik at Bjørnfjell også kan ha porten åpen døgnet rundt. Lyngedal understreker at det i perioden fra sommeren og til etter jul, slaktes laks frem til kl.23.00 på kvelden, og at alt som slaktes etter kl. 19 på kvelden i Stokmarknes eller på Senja, ikke når frem til grensestasjonen før den stenger for natta.

Nord-Norges største oppdrettsselskap, Nordlaks, er begeistret for forslaget til Ap.

– Avstanden til markedet kan vi ikke gjøre noe med, men dette oppleves som et rimelig enkelt tiltak for at vi i det minste skal ha like konkurransevilkår som bedrifter andre steder i landet, sier kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen til NRK Nordland.