Vesterålen regionråd:

Frykter nedprioritering av fylkesveien mellom Maurnes til Risøyhamn

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd frykter at veisrekningen langs fylkesvei 82 mellom Maurnes og Risøyhamn skal bli nedprioritert.

Første trinn av veiprosjektet mellom Sortland og Risøyhamn gjelder Holmen- og Maurnes. Nå frykter arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd at veien mellom Maurnes og Risøyhamn skal bli nedprioritert.   Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Det sier utvalget i en uttalelse fredag, og som VOL gjengir i sin helhet her:

«Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har registrert at utbedring av fylkesvei 82 mellom Sortland og Risøyhamn ikke er prioritert i fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022.

Dersom fylkestinget støtter fylkesrådets innstilling er konsekvensen stopp i den påbegynte utbedringen av strekningen, noe som vil skape stor usikkerhet med hensyn til når prosjektet blir realisert.

Når argumentet for at prosjektet ikke blir prioritert er at man ønsker å planlegge hele gjenstående strekningen mellom Maurnes og Risøyhamn samlet, vil det av økonomiske årsaker bety en utsettelse av videreføring som gjør at befolkning og næringsliv naturlig nok stiller spørsmål ved om prosjektet faktisk vil bli prioritert.

Derfor mener arbeidsutvalget at fylkestinget må endre fylkesrådets forslag, og dermed sørge for videreføring / finansiering av prosjektet i tråd med faseinndelingen som inntil nå er lagt til grunn.

Vi har i hele prosessen fram til nå oppfattet enighet om at fylkesvei 82 mellom Sortland og Risøyhamn er i så dårlig forfatning at den i stor grad hemmer næringsutvikling i regionen. Hensynet til den generelle trafikksikkerheten har i hele prosessen også vært et vesentlig moment for å prioritere prosjektet.

Selv om også Nordland fylkeskommune har økonomiske utfordringer mener arbeidsutvalget det ikke må fattes politiske beslutninger i fylkestinget som gjør at fremdriften i prosjektet stopper opp, og som skaper stor usikkerhet om når prosjektet blir gjennomført.»