Bonusordning for levendefangst av torsk:

Foreslår ikrafttreden en måned tidligere

I forkant av årets reguleringsmøte ble det av Fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslått at bonusordningen for levendefangst av torsk ikke skulle tre i kraft før i mai. Nå foreslår hun derimot at denne skal tre i kraft 1. april.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

I tillegg til dette, forslo direktøren også å trappe ned fra dagens kvantum på 4.000 tonn til 1.500 tonn i 2022.

Dette skriver Kyst og Fjord.

Sterke reaksjoner

Forslaget om at bonusordningen ikke skulle tre i kraft før i mai, vakte sterke reaksjoner. Dette blant annet fra miljøene i Lofoten og Vesterålen, som da ikke ville kunne sette levende vinterskrei på lager.


Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd satser videre på Arena Torsk

– En fantastisk dag for torskenæringa

– Dette er fantastisk  dag for torskenæringa og for oss i Arena Torsk, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen.

 

Fiskeridirektørens argumenter for å utsette dagens oppstart, som er 1. januar, er at den nye ordningen i større grad vil ivareta ordningens formål. Formålet er å bidra til at mer av torsken landes utenfor hovedsesongen, som er på våren. 


Norfishing 2018 i Trondheim:

Fiskeriparken Egga fremmer sjømat og leverandørbedrifter fra Nordland

Fiskeriparken Egga Utvikling vant anbudet på prosjektledelse av Arena Nordland under Nor-Fishing 2018, som er en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi og en viktig møteplass for næringen.

 

For sent

Ifølge Kyst og Fjord påpekte både Sjømat Norge og Fiskekjøpernes forening at 6. mai vil være for sent. Dette fordi at fiskerne i Nordland ikke får delta, og Fiskekjøpernes forening foreslo å flytte oppstart til 14 dager tidligere.


Andre Reinholdtsen:

Vil satse på torsk i Alsvåg

Andre Reinholdtsen vil bruke lakseslakteriet i Alsvåg som torskeslakteri.

 

Nå har Fiskeridirektøren justert anbefalingen sin, og har, ifølge Kyst og Fjord, sendt følgende forslag til Fiskeridepartementet for avgjørelse:

ÅrAvsetningKvotebonusBonusperiode
20193.00040 %1. april . 31. desember
20202.50030 %6. april - 31. desember
20212.50030%5. april - 31. desember
20221.50020 %4. april - 31. desember
20231.50020%3. april - 31. desember