Kvæfjord formannskap: – Stopp svekkelsen av ambulanseberedskapen i våre distrikter

Kvæfjord formannskap er rystet over vedtakene om å svekke ambulansetjenesten i distriktene i deler av Kvæfjord, Lødingen og Harstad.

Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

Nyheter

Nå sender formannskapet en uttalelse til Stortingets helsekomite og styret i Nordlandssykehuset og UNN.

Kvæfjord formannskap vedtok 26.november enstemmig følgende uttalelse:

– Formannskapet kan på ingen måte akseptere at en så omfattende svekkelse av denne livsviktige beredskapen skal gjennomføres uten en grundig konsekvensanalyse og uten at det legges noen som helst vekt på innbyggernes godt begrunnede motargumenter. Her kan det virke som om at ivaretakelsen av liv og helse må vike plassen for målet om økonomiske innsparinger.


Krever at departementet tar ambulansebåtsaken

- Kynisk perspektiv der økonomisk innsparing går foran menneskeliv.

 

Stor bekymring

– Formannskapet ser på denne alvorlige svekkelsen med stor bekymring, og ber derfor om at Storting og Regjering omgående griper inn for å sikre at responstiden for ambulansene også i hele Kvæfjord, Lødingen og Harstad blir slik Stortinget selv har lagt opp til, ifølge uttalelsen.

Formannskapet gir ellers sin fulle støtte til uttalelsene i saken fra Regionrådet i Sør-Troms og fra ordføreren i Kvæfjord.

Ifølge ordføreren i Kvæfjord, Torbjørn Larsen skal uttalelsen sendes til:  Stortingets helsekomite, Helsedepartementet, Helse Nord, styret i UNN, styret i Nordlandssykehuset, og brukerutvalget i Helse Nord.


Fylkestinget med sterk kritikk mot beredskapskutt i utkantene:

– Akutt behov for å snu

– Vi aksepterer ikke at den akuttmedisinske beredskapen i distriktene svekkes. Nå må UNN høre på oss.

 

Må ivareta sikkerheten

Også i Øksnes er man bekymret for beredskapen, og John Danielsen (Sp) tok opp et forslag i forrige formannskapsmøte om en uttalelse fra formannskapet, med krav om en forsvarlig ambulansetjeneste i Vesterålen.

– Med bakgrunn i de bekymrings-meldingene som er kommet inn gjennom ansatte og media den siste tiden ber Øksnes formannskap om at Nordlandssykehuset igangsetter tiltak som ivaretar sikkerheten for den enkelte pasient samt arbeidsforholdene til de ansatte.

– Med dette vil Øksnes formannskap gi uttrykk for at vi er bekymret for at vi i perioder ikke har en tilfredsstillende dimensjonering av ambulansetjenesten i Vesterålen, ifølge uttalelsen.

Formannskapet ber også ordfører ta saken opp med Nordlandssykehuset gjennom dialog og i samråd med Vesterålen Regionråd.


Legger ned ambulansebåten

Styremøte i UNN HF torsdag.