Slår sammen seks selskaper innen transport i Øksnes

Fem transportselskaper i Øksnes er kjøpt opp av Aksel Endresen Transport AS og slås nå sammen under felles navn og drift.

Arkivfoto. 

Nyheter

Det er selskapene Endresen Thermotransport AS, Endresen Langtransport AS, Endresen Distribusjon AS, Endresen Containerdrift AS og Endresen Anlegg AS som er kjøpt opp og inkorporeres i Aksel Endresens Transport AS.