De minste båtene slipper AIS-krav

De minste båtene slipper å montere AIS for å fiske torsk, ifølge ei pressemelding fra fiskeriministeren.

De minste fartøyene slipper AIS-krav for å delta i fisket. Her båter i Myre havn.   Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Det vil ikke bli innført krav om å bruke automatisk identifikasjonssystem (AIS) i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei i nord. Fiskeridirektoratet og flere høringsinstanser har ønsket dette, ifølge ei pressemelding.

–  Et slikt krav ville ha medført ekstra utgifter for mange sjarkeiere. Vi bør ikke innføre det uten en grundigere vurdering av om behovet kan rettferdiggjøre slike økte kostnader, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Forkortelsen AIS står for Automatisk Identifikasjons System og et antikollisjons-hjelpemiddelsom er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, samt forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

En AIS transponder ombord på et skip skal automatisk og med nødvendig nøyaktighet (noe dårligere nøyaktighet enn for GPS) og oppdateringsrate, forsyne andre skip og kyststatersmyndigheter med informasjon fra skipet. Gjennom og både sende sin egen, samt motta andre skips informasjon, kan alle skip med AIS ombord danne et bilde av trafikksituasjonen i sitt nærområde.

Justering i seikvotene

Den 13. desember kom det ei justering i seikvotene for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 17. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Fiskeridirektøren har videre besluttet å øke maksimalkvotene for konvensjonelle havfiskefartøy til 1100 tonn i fisket etter sei nord for 62°N. Beslutningen har virkning fra og med 13. desember.