Skal finne metode for å måle nøyaktig hvor mye fisk som er i nota

Havforskere skal finne ut hvordan man, mer presist, kan måle antallet fisk som ligger i en not. Intensjonen er å hindre overfiske og fiske på uønskede arter.
Nyheter

Dette melder Havforskningsinstituttet.

– Det ville være veldig nyttig å vite hva en har fått i et notkast. Dette vil kunne hjelpe fiskerne til å fiske det de har planer om å fiske, og ikke få feil fangst om bord, sier havforsker Maria Tenningen fra Havforskningsinstituttet til instituttets hjemmeside.

Etter at noten er kastet, trengs det bedre redskap og metoder for å få kunnskap om hvor stor notfangsten er mens det fortsatt er mulig å slippe fisken ut igjen. Om fangsten er for stor, kan det gå ut over kvaliteten på fisken, fiskevelferden og sikkerheten om bord. Er fangsten for liten, er det ofte lite lønnsomt å ta den opp. Det samme er gjeldende dersom det er innblandet feil arter.

– Vi prøver å finne metoder for å identifisere fangsten før man drar opp nota. Da ville man kunne hindre at en fisker på feil art, eller at en fisker for mye, ved at fiskerne kan slippe ut igjen fangsten i stedet for å ta den opp, sier Tenningen.

Forskerne har blant annet startet med forsøk der instrument som stereokamera og ekkolodd blir sett ut på innsiden av selve noten.

– Disse forsøkene er i oppstartsfasen, men vi har god tro på at det vil være råd å finne en god metode for å måle fangst i not. Dersom viljen er der fra fiskeindustrien så skal det være råd å finne en praktisk løsning, sier Tenningen.