Færre fiskere, men flere kvinner

Mens tall fra fiskeridirektoratet viser at det er færre fiskere og fiskefartøy i 2018 enn i 2017, går antall kvinnelige fiskere opp.

Mens antallet fiskere totalt går ned både i Norge og i Nordland, øker antallet kvinnelige fiskere.  Foto: NTB scanpi

Nyheter

Også antall heltidsfiskere gikk, ifølge fiskeridirektoratet, opp i 2018.

Ved utgangen av fjoråret var det registrert 6.067 fiskefartøy og 11.228 fiskere i Norge. Disse tallene viser at antall fiskefartøy har gått ned med 1,1 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet har gått ned med 0,7 prosent hvis man sammenligner med utgangen av 2017.


Færre skrei på vei

Det er ventet at færre skrei kommer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte. Fiskerne ser likevel positivt på årets torskefiske.

 

Én prosent nedgang

Antall registrerte fiskefartøy gikk ned én prosent fra 2017 til 2018. Ved utgangen av 2017 var det registrert 6.134 fartøy, mens det ved utgangen av 2018 var registrert 6.067 fartøy. Fra 2016 til 2017 var det en økning i antall registrerte fiskefartøy, men trenden snudde altså i 2018.

Det er en økning i registrerte fiskefartøy i størrelsesgruppen ti til elleve meter, men det i størrelsesgruppen under ti meter er en nedgang på 76 fiskefartøy. I de større størrelsesgruppene er det også en nedgang. I gruppen 15-21 meter er det nedgang på sju prosent, og i gruppen 21-28 meter med 6 prosent. De øvrige gruppene holder seg ifølge fiskeridirektoratet stabilt.


Skal finne metode for å måle nøyaktig hvor mye fisk som er i nota

Havforskere skal finne ut hvordan man, mer presist, kan måle antallet fisk som ligger i en not. Intensjonen er å hindre overfiske og fiske på uønskede arter.

 

Fire prosent flere kvinner

Fiskere som har fiske som hovedyrke har økt med 0,7 prosent, fra 9.473 i 2017 til 9.542 i 2018. Fiskere som har fiske som biyrke gikk fra 2017 (1.834) til 2018 (1.686) ned med 8,1 prosent.

Antall kvinnelige fiskere økte på landsbasis med fire prosent fra 2017 til 2018. Kvinnelige fiskere med det som hovedyrke i Nordland har fra 2014 til 2018 økt med i underkant av åtte prosent, mens kvinner med fiske som biyrke har økt med 70 prosent i samme periode. Det viser tall fra fiskeridirektoratet.

Antall mannlige fiskere med fiske som hovedyrke i Nordland, gikk fra 2014 til 2018 ned med ti prosent, mens antall mannlige fiskere med fiske som biyrke i samme periode gikk ned 14 prosent.

Antall fiskere totalt i Nordland med dette som hovedyrke, gikk ned med sju prosent fra 2014 (2.295) til 2018 (2.134). Fiskere som har fiske som biyrke gikk i samme periode ned med tolv prosent i Nordland (2014: 468, 2018: 410)


Villfanget sjømat for over 12 milliarder kroner

Det er aldri tidligere omsatt fisk, skalldyr og annen villfanget sjømat i Råfisklagets distrikt for større verdi enn i 2018. Etter 50 uker viser omsetningen 12,4 milliarder kroner.