Havforskningsinstituttet:

Fiskeyngel kan svømme rett inn i oppdrettsmerdene

En forskningsartikkel, utarbeidet av Havforskningsinstituttet, viser at ville og små fiskeyngel kan svømme rett inn og ut av oppdrettsmerdene langs kysten. Etter hvert kan tilgangen på mat derimot gjøre det utfordrende å komme seg ut i det fri igjen.

Illustrasjonsfoto  Foto: Christer Remen

Nyheter

Ifølge instituttet er det første gang en slik problemstilling er dokumenter og diskutert i en vitenskapelig artikkel. Selve ideen ble til ved en tilfeldighet.

– I forbindelse med et annet forsøk observerte vi mye fisk som ikke skulle vært i oppdrettsmerden. Siden vi har sett dette gjentatte ganger, bestemte vi oss for å undersøke hvor utbredt problemet er, forteller forsker Per Gunnar Fjelldal, som ledet arbeidet, på Havforskningsinstituttets nettside.

Vet ikke hva som skjer med yngelen

For å finne dette ut, undersøkte de flere små forsøksmerder ved forskningsstasjonen i Matre som bare skulle inneholde laks. Gjennomgangen av disse viste at merdene inneholdt åtte arter til.

– Vi fant åtte «nye» arter: ål, sjøørret, torsk, hyse, sei, lyr, lysing og hvitting. Alle, med unntak av ålen, har trolig kommet inn som yngel og deretter vokst så mye at de ikke kom seg ut igjen, forteller Fjelldal til nettstedet.

På det meste fant forskerne flere hundre fisk, som ikke var laks, i merdene. Da oppdretterne, ifølge Fjelldal, bare registrerer hva som skjer med fisken som faktisk skal være i merdene, er det ingen som vet hvor mye av andre arter som kommer inn og hva som skjer videre med dem.

Kan bli spist

Yngelen som kommer inn kan ikke være sikre på å få et langt liv fordi at da laks er et rovdyr som spiser mindre fisk, kan det ifølge Fjelldal hende nettopp det skjer med de «besøkende». Noen av fiskene som kommer seg inn i merdene, kan også ha hellet med seg slik at de slipper ut igjen.

– De er jo mindre enn oppdrettsfisken slik at de har mulighet til å «rømme» når det utføres arbeidsoppgaver som for eksempel skifte av not i merdene, sier Fjelldal.