Strand og Sigerfjord skole:

Har ansatt nye rektorer ved skolene på Strand og i Sigerfjord

Etter en noe lang prosess i fjor høst, har Sortland kommune nå kommet i mål med ansettelse av nye rektorer ved både Strand skole og Sigerfjord skole.

Rigmor Andersen blir ny rektor ved Sigerfjord skole. Samtidig slutter Kari Hanne Paulsen som rektor ved Straume skole i Bø, for å overta som rektor ved Strand skole i Sortland. 

Nyheter

Rektor ved Strand skole, Per Åke Krekling, har i en overgangsperiode vært rektor for begge skolene, med hjelp fra midlertidige assisterende rektorer på begge skolene.