YS og Parat vil ha kontroll av alle vogntog på grensa

Alle utenlandske vogntog bør gjennom en sikkerhetssjekk før de får passere grensa inn til Norge, foreslår Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS.

ULYKKESUTSATT: 20. mars i fjor kjørte et utenlandsk vogntog med fiskelast av veien ved Leirbogsvingen på Frøskeland. Føreren fikk et lite kutt i panna, men kom ellers fra ulykken uskadd. – Denne delen av fylkesvei 820 har vært ei trafikkfelle i alle år, og det er stadig utforkjøringer her, skriver bygdeutvalget på Frøskeland i brevet til Sortland kommune og Statens vegvesen.  Foto: Innsendt

Nyheter

– Et stort antall utenlandske vogntog kjører på norsk veier med dårlige bremser, nedslitte dekk, uten kjetting og med sjåfører som ikke er har erfaring med norsk vinterføre. Vogntogene forårsaker ulykker, som også rammer uskyldige. Parat i Vegvesenet og Yrkestrafikkforbundet vil derfor ha døgnkontinuerlig kontroll av all tungtransport før de får passere grensa inn til Norge, skriver Jannike Hansen, hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen og Jim Klungnes, leder av Yrkestrafikkforbundet i ei pressemelding.

Forrige uke ble Charlie Dan Lind livstruende skadet etter kollisjon med en trailer på tur fra Sortland til Tromsø. Trailersjåføren er siktet etter kollisjonen. 

I dag må alle utenlandske vogntog stanse for tollkontroll på grensa inn til Norge, for å få papirer og last klarert. Når vogntogene har stanset for tolldeklarering kan inspektørene fra Statens vegvesen samtidig gjøre sine kontroller, foreslår de to YS-forbundene.

Jannike Hanssen, hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, ber politikerne ta ansvar og bevilge midler:
– Statens vegvesens kontroller av disse vogntogene er typiske spotsjekker på ulike steder. Løsningen er å ha inspektører fast stasjonert ved de store grenseovergangene om vinteren, sier hun.

– Døgnkontinuerlig kontroll vil forhindre ulykker og dødsfall på veiene. Nå gir det et konkurransefortrinn å nedprioritere sikkerhet og arbeidsforhold. Det må vi ha en slutt på. Myndighetene må kontrollere og transportkjøperne må ta ansvar, påpeker Jim Klungnes, leder av Yrkestrafikkforbundet.


Tidligere i dag gikk også flere fylkesråder ut med et lignende krav.