Ber Vesterålen bli enig om fylkesveiprioriteringer:

– Vi gjør ei satsing og Vesterålen må prioritere

Nordland fylkeskommune bevilger totalt en milliard kroner å igjen vedlikeholdsetterslepet på fylksveiene. – Vesterålen må fortelle hva som er viktig for regionen, og prioritere, sier samferdelsråd Svein Eggesvik.

Fylkesveier skal få et løft, og samferdselsråden ber regionene komme med prioriterte veier. Her fv 976 på vestsida av Andøya mellom Bleik og Stave.  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Tilstanden på en rekke av fylkesveiene i distriktet, er begredelig. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og nå vil Nordland fylkeskommune gjøre et løft som skal gå over fire år.

Rullerer regional transportplan

Vesterålen er den av regionene med mest fylkesvei, og har samtidig en stor vekst på sjømatinvesteringer, noe som igjen medfører til økt transport. Fylket har tidligere vært inne og støttet industriutbyggingen på Børøya.

– Hvordan skal Nordland fylke fremover bidra til at vi tar ut det store potensialet? Hva tenker du som samferdselsråd om den økte transporten?

– Det vi gjør fra fylkeskommunen er at vi i økonomiplan vi har vedtatt, der har vi fra 2020 bevilget og lagt inn 250 millioner kroner hvert år, og sier vi skal ha 250 millioner kroner hvert år i fire år, til sammen en milliard til fylkesveiene. For å få dette til rullerer vi nå regional transportplan, sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

Han tilføyer at om kort tid vil det bli sendt ut brev til regionrådene og til kommunene om fylkets veiløft.

– Det skal tas opp på fylkestinget i juni, hvordan vi skal bruke denne ekstra milliarden. Vi har allerede som en enkeltsak tatt 50 millioner kroner fra havbruksfondet og bevilget til Frøskelandsfjellet. Nordland fylke fikk 76 millioner kroner fra havbruksfondet og av disse bruker vi 50 millioner kroner til Frøskelandsfjellet og for å utbedre spesielt de punktene som er vanskelig for vintertrafikken, sier han.

– Viktig at regionene prioriterer

– Det vi ønsker i forhold til den milliarden som skal brukes på vei er, hva vil Vesterålen, hva er viktig for Vesterålen, og da må de prioritere, sier Eggesvik.

Han viser til at fylket tidligere har fått spørsmål om å prioritere fylkesvei 82 gjennom Sortland, som er en flaskehals.

– Da jeg var på møte her før jul har Sortland en plan om hvordan de skal gjøre det med utvikling av byen og Vesterålen vil gjøre et arbeid og søke samarbeid med Nordland Fylkeskommune for å komme videre. Jeg tror vi vi finne en løsning. Samtidig er det viktig når det er snakk om større beløp, at regionen må være enig, sier han.

Samferdselsråden har også fått innspill på at man ønsker å satse videre på fylkesvei 83 mellom Maurnes til Risøyhamn.

– Veien til Risøyhamn er et ønske, men vi har ikke penger til alt i Nordland, vi greier ikke gjøre alt på en gang. Derfor er det viktig at regionene prioriterer selv, sier Eggesvik.

Investeringer som trengs

– Vi har inne i den økonomiplanen vi har nå fylkesvei 83 forbi Holmen i Sortland, der har vi brukt over hundre millioner kroner til nå på veien forbi industriområdet og til skolen. Men i tida fremover var det som lå i økonomiplanen veldig lite satsing og veldig lite midler til å bruke til vei. Derfor satte vi inn en milliard ekstra, sier han.

Det medfører at fylkeskommunen må spare inn på drifta, for hver hundre million som brukes, må det settes av åtte millioner for å betale ned på lån, ifølge Eggesvik.

– Derfor har vi lagt inn i våre planer at vi tar ned drifta med rundt 80 millioner kroner, når vi satser milliard. Nettopp for å få rom til disse investeringene, fordi det er noe som trengs, sier samferdselsråden.