Fagforbundet Sortland:

– Nordland bør revurdere nedleggelse av bussterminalen

Fagforbundet Sortland ber Nordland fylkeskommune revurdere planene om nedleggelse av bussterminalen på Sortland.

  Foto: Rune Eriksen

Nyheter

I en uttalelse fra årsmøtet i Fagforbundet Sortland torsdag, viser de til at det i media går fram at Nordland fylkeskommune ønsker å legge ned bussterminalen på Sortland.

– For Sortland og omegns befolkning er bussterminalen et knutepunkt både når det gjelder forbindelser til og fra de omkringliggende kommunene og flyplassene på Evenes og Skagen. Bussterminalen er også ventested for mange skoleelever som tar buss mot Kleiva, Stokmarknes og Melbu og de videregående skolene der, heter det i uttalelsen fra Fagforbundet Sortland.


De kan ikke se hvilke andre steder som er tilrettelagt for av- og påstigning.

– I vårt nordnorske vær bør en kunne vente på bussen under tak og der fungerer vår nåværende løsning utmerket. Det er i Sortlands bygater ikke lagt til rette for at busstrafikk for av- og påstigning skal gå i disse gatene. Derfor er det behov for en vurdering av trafikksikkerheten dersom det blir bestemt. Det er fra de styrende myndigheter ønske om økt bruk av kollektivtrafikk, men med denne nedleggelsen av bussterminalen legger ikke Nordland fylkeskommune opp til det, sier Fagforbundet Sortland i sin uttalelse.