Foreslår å endre akvakulturloven

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår nå å endre akvakulturloven.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik.  Foto: Pressefoto

Nyheter

Dette melder de i en pressemelding.

Trafikklyssystemet ble innført av regjeringen høsten 2017, der Norge ble inndelt i tretten fargelagte soner.

Fargene på de ulike sonene avgjør om oppdretterne i området for lov til å vokse.

– Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Fra neste år blir det aktuelt å kutte i røde soner, det vil si produksjonsområder der miljøtilstanden ikke er akseptabel. Vi mener vi allerede har tilstrekkelig hjemmel, men lovforslaget vil fremheve det juridiske grunnlaget for å gjennomføre slike tiltak, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Fredag sendte nærings- og fiskeridepartementet et forslag om å endre akvakulturloven på en forkortet høring. Forslaget ligger ute til høring i tre uker, og høringsnotatet er tilgjengelig her.