Regjeringen:

Skal utarbeide en ny havstrategi

Tirsdag fortalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Haramskonferansen i Møre og Romsdal, at regjeringen skal lage en oppdatert havstrategi. Denne skal bygge videre på regjeringens havsatsing.
Nyheter

– Havet er viktig for norsk økonomi, og vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø. Mange av disse behovene dekkes gjennom bærekraftig bruk av havet, og Norge har allerede flere verdensledende aktører, sier næringsministeren i en pressemelding.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.   Foto: NTB

 

Regjeringen la i 2017 frem en egen havstrategi, samt en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikk. Målet med disse var at Norge skal være en ledende havnasjon. Havet og havnæringene, som maritimt, olje og sjømat, er veldig viktig for norsk økonomi og fremtidige arbeidsplasser.


Høyre-splid om ny lakseavgift

Høyre-politikere vil at partiet skal vurdere en ny skatt på opprett og havbruk. Galt med ekstraskatt på viktig vekstnæring, mener motstanderne i partiet.

 

Må utnytte fortrinn

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier at Norge er en av verdens største sjømatnasjoner, og at det ligger enorme muligheter i havet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik.  Foto: Arkivfoto

 

– Vi må utnytte våre fortrinn slik at vi kan skape flere blå jobber. Ny teknologi og nye løsninger krever at vi hele tiden er i forkant av utviklingen. Derfor vil vi i løpet av våren legge frem ny havpolitikk, sier han.


Norges Fiskarlag i statsministerens kontaktutvalg:

Ønsker ikke økt skattlegging av villfisknæringen

Da Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, deltok i statsministerens kontaktutvalg denne uken, anbefalte han at villfisknæringen ikke skal skattlegges ytterligere med for eksempel grunnrenteskatt. Han synes den beste ordningen er den som er i dag.

 

Skal gjennomgå politikken

I løpet av våren 2019 skal regjeringen bruke tiden til å gjennomgå havpolitikken på nytt. Dette for å se om de beveger seg i riktig retning og for å vurdere hvor de ønsker å være i fremtiden.

– Før sommeren vil vi lage en oppdatert havstrategi, som bygger videre på havsatsingen som allerede er påbegynt og som staker ut den videre kursen, sier Røe Isaksen.


Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.