Går inn i algesamarbeid

Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.
Nyheter

Dette skriver Nordland fylkeskommune på sin hjemmeside. Intensjonen med samarbeidet er å få fart på forsknings- og utviklingsarbeid for dyrking av alger, og gjennom det få en ledende nasjonal rolle på området.

–  Algenæringa kan gi oss løsningen på fôrutfordringen i oppdrettsnæringen. I framtiden er det et mål at fôret skal komme fra «gress i havet» - og ikke fra annen fisk eller planter på land. Algenæringen kan også utnytte og håndtere utslipp av næringsstoffer fra oppdretttsindustrien og annen industri. Det handler om bærekraft og ny teknologi og arbeidsplasser. For å lykkes må vi samarbeide, og derfor inngår vi i dette, sier Fylkesråd for næring i Nordland Ingelin Noresjø (KrF), til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

I dag finnes allerede et nettverk med algebedrifter i hovedsak fra Nord-Norge som består av 16 bedrifter. Fram til nå har ikke offentlige aktører vært med i dette nettverket, men for å komme videre i utviklingen ønsker nettverket nå et formalisert samarbeid med offentlig forvaltning/utvikling og organisasjoner innen FoU.

Formålet med samarbeidet er å bidra med gjensidig støtte for å utvikle og styrke den felles kompetansen i samarbeidet. Viktige stikkord er etablering av produksjon, bearbeiding og prosessering, forskningsresultater og regelverk/forvaltning.