Venstres landsmøte:

Sa nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen

Venstres landsmøte sa i helgen nei til den omstridte grunnrenteskatten for fiskeri- og havbruksnæringen, som nå utredes av et utvalg.

Under Venstres landsmøte som var i helgen, sa partiet nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen.  Foto: NTB sanpix/Ned Alley

Nyheter

– Venstre mener at både fiskeriene og havbruksnæringen må gis rammevilkår som sikrer at overskuddet reinvesteres i det kystbaserte næringslivet. Kombinasjonen av strenge miljøkrav og sterke norske og kystbaserte eierskapsmiljø muliggjør et slikt blått taktskifte, står det i den vedtatte uttalelsen.


Framsnakket fiskerinæringa under Venstres landmøte

– Det er hyggelig å kunne framsnakke norsk fiskerinæring fra talerstolen under Venstres landsmøte, sier Jørn Martinussen (V), som er svært fornøyd med at landsmøtet sier nei til en statlig grunnrenteskatt på fiskeri og havbruk.

 

Stor motstand i næringene

I september 2018 ble det satt ned et utvalg som skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruksnæringen bør utformes videre. Mulighetene for særskatt som utredes er grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Les mer om dem i faktaboksen under.


Dette er grunnrenteskatt og produksjonsavgift
  • Grunnrenteskatt vil være en kontantstrømskatt der det blir gjort umiddelbare fradrag for investeringskostnader, eller en periodisert skatt der investeringsfradragene fordeles over tid gjennom avskrivning. En avskrivning i grunnrenteskatten vil, ifølge regjeringen, være en ulempe for en investor, sammenlignet med direkte utgiftsføring. For å kompensere for denne ulempen, kan det fis en friinntekt.
  • Produksjonsavgift kan være en kvantumsavgift, der det gis en avgift per kilo produsert fisk fra et oppdrettsanlegg eller en verdiavgift på brutto omsetning. En bruttoavgift vil i utgangspunktet ikke avhenge av selskapets lønnsomhet. I denne sammenheng kan det vurderes om det kan gis fritak eller utsettelse for selskaper som går med underskudd i en periode.

Kilde: Regjeringen.no

 

Hverken havbruksnæringen eller fiskerinæringen ønsker en slik beskatning, og hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) er uenig med sitt eget parti i saken.

– Grunnrenteskatt vil føre til at mye mer av inntektene vil gå til statskassen, og ikke til kommunene der næringen faktisk er. Det er negativt for kommunene som gjør tilretteleggingen og for næringen, sa Aasvik til VOL.


Norges Fiskarlag i statsministerens kontaktutvalg:

Ønsker ikke økt skattlegging av villfisknæringen

Da Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, deltok i statsministerens kontaktutvalg denne uken, anbefalte han at villfisknæringen ikke skal skattlegges ytterligere med for eksempel grunnrenteskatt. Han synes den beste ordningen er den som er i dag.

 

Vil videreutvikle havbruksfondet

I den vedtatte uttalelsen fra Venstre, mener partiet at Norge må sørge for at det er attraktivt å investere langs norskekysten. Derfor er de kritiske til innføring av en grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen.

– Venstre mener at både nasjonen, kysten og næringen er bedre tjent med at grunnrenten investeres tilbake langs kysten, står det.


Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.

 

På bakgrunn av dette vedtok de, blant annet, følgende:

«Være kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk, og heller videreutvikle havbruksfondet slik at ordningen gir vertskommunene årlige og forutsigbare inntekter.»


Siv Dagny Aasvik (Ap):

Ut mot eget parti om grunnrenteskatt i havbruksnæringen

På initiativ fra Regjeringen, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti, er det nå blitt satt ned et utvalg som skal se på muligheten for å skattlegge havbruksnæringen ytterligere. En slik beskatning i form av grunnrenteskatt er ikke Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel kommune (Ap) og regionrådsleder i Vesterålen Regionråd, positiv til.


– Svært glad

Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant og kommunestyre- og formannskapsmedlem i Hadsel kommune for Venstre, var en av politikerne som hadde jobbet mye med saken opp mot landsmøtet.

– Vi, kystpolitikerne fra Hordaland til Troms, har i lang tid jobbet med dette. Derfor var jeg svært glad da dette ble vedtatt, sier Mikalsen.

Arne Ivar Mikalsen (V) er svært glad for at Venstres landsmøte vedtok å si nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen.  Foto: Arkivfoto

 

I likhet med næringene selv og hadselordføreren, var også Venstre redd for at skattleggingen ville føre til at mer av inntektene havnet hos staten, og ikke vertskommunene.

– Vi ønsker å videreutvikle havbruksfondet slik at utbetalingene blir mer permanente og forutsigbare for kommunene, og ikke slik at kommunene noen år får store utbetalinger og andre år ingen utbetalinger. Blir det en mer forutsigbar ordning kan også kommunene budsjettere disse pengene, sier Mikalsen.

Politikeren tror kommuner som for eksempel Hadsel, der han selv bor, vil være mye mer tjent med å ha det slik.

Jobbes i andre partier

Mikalsen tror at når Venstre, som regjeringsparti, har tatt dette standpunktet, vil det også påvirke de andre regjeringspartiene.

– Jeg vet at det jobbes med dette både i Høyre og FrP opp mot deres landsmøter, og da håper vi at det gir utslag, sier han.

– Hvordan vil dere i Venstre jobbe videre med deres forslag?

– Vi vil jobbe videre med det opp mot de personene som sitter i finansdepartementet for å se hvordan havbruksfondet kan utvikles videre, slik at det blir mer forutsigbart, sier Mikalsen.