Disse vegene i Vesterålen får ny asfalt i år

Statens Vegvesens oversikt over hvilke veier i regionen som får ny asfalt er klar.

Asfalt: Denne uken blir det asfaltarbeid i en rekke gater i Andøy. Arkivfoto 

Nyheter

For Nordland er det slik at 159,4 kilometer med riks- og europavei skal asfalteres, mens 119,6 kilometer med fylkesvei skal få ny asfalt. Totalt skal 121.715 tonn asfalt brukes.


Asfalt i Nord-Norge

Finnmark

Total lengde riks- og europaveg: ca. 154,8 km
Total lengde fylkesveg: 124,2 km
Asfalt: 59 555 tonn

Troms

Total lengde riks- og europaveg: ca. 101,3 km
Total lengde fylkesveg: 403,5 km
Asfalt: 132 441 tonn

Nordland

Total lengde riks- og europaveg: ca. 159,4 km
Total lengde fylkesveg: 119,6 km
Asfalt: 121 715 tonn


I Vesterålen skal fylkesvei 82 mellom Stokmarknes og Hadsel kirke få ny asfalt. Her er det snakk om like i overkant av to kilometer vei.

På samme fylkesvei på ved Bukksnes i Andøy, skal også ei strekning asfalteres. Her skal omlag tre kilometer få ny asfalt.

I tillegg skal ei strekning ved Ærås i Andøy asfalteres. Også her er det snakk om cirka tre kilometer.

Et stykke av Europavei 10 i Raftsundet, skal også få ny asfalt. Her er det snakk om 2000 meter vei.

Se dekningskartet her.

Oppstart av dekkelegginga er avhengig av vær og temperatur, men det forventes at arbeidet starter i de sørlige delene av Region nord i månedsskiftet mai/juni. Asfalteringa vil pågå fram til midten av september.