Mann i 20 årene frifunnet for påstand om seksuell omgang med barn under 16 år

En mann ikke tilhørende i Vesterålen er frifunnet etter påstand om seksuell omgang med barn under 16 år.

Vesterålen tingrett. 

Nyheter

Det kommer frem av en dom i Vesterålen tingrett.

Mannen i 20-årene, som var på besøk i en kommune i Vesterålen, sto tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 302, for seksuell omgang med barn under 16 år.

Bakgrunnen var at han en kveld i 2018 skal ha hatt samleie med ei jente som på daværende tidspunkt var under 16 år.

De to kom i kontakt med hverandre gjennom et arrangement i en frivillig forening i den gjeldende kommunen.

Tiltalte besøkte så jenta hjemme hos hennes foreldre, da de ikke var hjemme. Påstanden fra fornærmede var at de to hadde kysset for så å ha hatt samleie.

Tiltalte benektet i retten at samleie hadde funnet sted, men at de to hadde kysset og at han hadde massert henne inne på hennes rom i bopelen. Tiltalte hevdet at det «stoppet der».

I dommen kommer det frem at mannen ble frifunnet for påstandene. Bakgrunnen er at retten ikke fant det bevist ut over rimelig tvil at samleie hadde funnet sted. Mye av årsaken for dette ligger ifølge dommen i at fornærmedes forklaring av det påståtte samleiet var lite detaljert og dermed ikke kunne bevise at det hadde funnet sted over enhver tvil. Det fantes heller ikke noen fysiske bevis og logger fra samtaler dem imellom på Snapchat viste heller ikke noe som kunne bevise over enhver tvil om samleiet hadde funnet sted eller ikke.

Mannen ble dermed ikke dømt for seksuelt overgrep, og måtte ei heller betale oppreisning til fornærmede.

Bistandsadvokaten hadde på vegne av fornærmede lagt ned påstand om at fornærmede skulle tilkjennes oppreisning fastsatt etter rettens skjønn. Beviskravet for sivile krav er lavere enn beviskravet i straffesaker, men retten fant likevel ikke grunn til å tilkjenne oppreisning.

For øvrig bemerket retten at det ikke ble lagt ned påstand om saksomkostninger.