Liten skredfare i Vesterålen

Varsom.no melder om generelt stabile forhold og liten skredfare (grønn, 1) i Vesterålen skjærtorsdag.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Nyheter

– Stigende temperaturer og sol vil myke opp snøoverflaten utover dagen, og øker sjansen for våte skred i bratt terreng, meldes det på nettstedet.

Varsom.no oppfordrer de som ferdes i fjellet til å være varsom der skredproblemer er å finne i kombinasjon med terrengfeller. De opplyser at kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Langfredag er skredfaren ventet å øke til moderat (gul, 2).