Nærings- og fiskeridepartementet:

Dobler bøtene for fiskesmuglere

Nå dobles bøtene for fiskesmuglere som tar meg seg ulovlig fisk ut av Norge. Bøtene vil nå bli 8.000 kroner, i tillegg til 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).  Foto: Arkiv

Nyheter

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Jeg er svært fornøyd med at Riksadvokaten nå har besluttet å doble bøtesatsene for fiskesmugling. Dette er både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet som undergraver kontrollen med ressursuttak fra havet, og ødelegger for den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

– Er ikke det Norge trenger

I 2018 var det totalt 68 beslag av over 6,5 tonn fisk. Hittil i år er det beslaglagt 2,3 tonn fisk. Disse beslagene er stort sett fiskefileter, og majoriteten av beslagene er på torsk.

– Det er åpenbart en utfordring at utlendinger kommer til Norge med et mål om å ta mest mulig fisk ut av landet for å oppnå egen fortjeneste. Slike «turistfiskere» er ikke det Norge trenger, og jeg har tro på at dobling av bøtesatsene vil bidra til å redusere fiskesmuglingen, sier fiskeriministeren.

1. januar i fjor ble det innført et nytt regelverk for turistfiskenæringen. Det ble blant annet innført en registreringsordning og en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter.

Utførselskvoten ble endret fra 15 kilo fisk og fiskevarer, til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter. Kvoten er 10 kilo for de andre.