Fikk bot og fengsel for ruskjøring

En mann er i Vesterålen tingrett dømt for overtredelse av både vegtrafikkloven og legemiddelloven.
Nyheter

I vinter skal mannen ha kjørt bil på. Fv. 85 i Sortland da han var påvirket av stoffene Alprazolam og THC. Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen, ifølge dommen, styrkes av de øvrige opplysningene i saken, inkludert en blodprøveundersøkelse.

Med det utgangspunktet har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med forsett.

 Retten legger til grunn at siktede under kjøringen var påvirket av narkotika med en påvirkningsgrad tilsvarende alkoholrus i overkant av 1,2 promille. Mannen dømmes til fengsel i 18 dager og til en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.  Mannen mister også retten til å kjøre motorvogn i to år. Når perioden er omme, må førerprøven avlegges på ny.