Algesituasjonen per 25. mai

Lite fisk som dør i Nordland

Algeoppblomstringen i Nord-Norge krever fortløpende kontakt med oppdretterne og daglige møter med blant annet Havforskningsinstituttet.

Oppdrettsanlegg.  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Nyheter

Møtene holdes inntil videre klokken 12 hver dag, og fiskeridir.no oppdateres med siste nytt i løpet av ettermiddagen.

Det er registrert lite fisk som dør i Nordland. Tidligere i dag sa Fiskeridirektoratet at ingen nye anlegg er rammet, men rundt klokken 16 fikk de melding fra Mortenlaks at de hadde hatt dødelighet i natt ved lokaliteten Storøya.


13.000 tonn døde laks

800 millioner i verdi er tapt

Så langt har oppblomstringen ført til at 7,5 millioner fisk – eller 13.000 tonn – er døde. Et omtrentlig regnestykke som Fiskeridirektoratet har satt opp, viser at oppdretterne til nå har tapt 800 millioner kroner på algedøden. Dette er basert på en kilopris på 62 kroner.

 

Vellykket flytting

Flyttingen av fisk fra utsatte anlegg i området har vært vellykket.

Strømbildet i Ofotfjorden er noenlunde likt som i går - det vil si vestlig transport av vann mot Øksfjorden.

Prognosene for kommende døgn er ikke klare ennå, og vil bli lagt ut på direktoratets hjemmeside i ettermiddag/kveld.

I Troms er det ikke meldt om død fisk og ingen nye anlegg er rammet.


Opprettholder høy beredskap

Alle involverte opprettholder høy beredskap og jobber for fullt med blant annet kartleggingen. Det er mye alger av ulik art i sjøen nå, og det er viktig å artsbestemme gjennom vannprøver for å få vite hvilke som potensielt er giftige.