Oljevernsenter:

Samlet løsning på Fiskebøl koster mest

Dersom det blir bestemt at det skal bygges både innendørs og utendørs testfasiliteter for å styrke norsk oljevern og innsats mot marin forsøpling og synergier, blir Fiskebøl uansett med på utbyggingen, men en samlet løsning på Fiskebøl blir i så fall det mest kostbare alternativet.
Nyheter

I en rapport fra DNV-GL om oljevernsenter, er imidlertid Fiskebøl ikke det foretrukne alternativet, som kun omfatter innendørs testfasiliteter i Horten: