Betinget fengsel for en lang liste med lovbrudd

En vesteråling er dømt til betinget fengsel i ett år for en rekke lovbrudd. Vesterålingen har erkjent lovbruddene. En betingelse for straffen er at vesterålingen gjennomfører et narkotikaprogram.

BETINGET: En mann fra Vesterålen er i Vesterålen tingrett dømt til betinget fengsel i ett år for en lang rekke lovbrudd. Vesterålingen har vært narkoman i hele sitt voksne liv, men er nå i ferd med å få skikk på livet sitt. Derfor mener tingretten at en betinget straff er rett for forhold som normalt gir ubetinget fengsel. 

Nyheter

Flere av lovbruddene vesterålingen er dømt for, er knyttet til en kjøretur fra Sortland via Bodø til riksgrensen i Junkerdalen 28. januar i år. Vesterålingen var sammen med flere andre på denne turen.


Skremte mange i Bodø i januar i fjor:

«Vannterroristene» fra Vesterålen stjal bare noen lamper

«Vannterroristene» som skremte bodøværingene i fjor, var vesterålinger på heisatur. Innbruddet på vannverket var ikke terror, men et ikke helt vellykket tyveriraid. Utbyttet ble tre lamper


Turen ble foretatt i en stjålet bil og i Bodø ble nok en bil stjålet. Det ble også gjort innbrudd i ei hytte, og man brøt seg inn et av vannanleggene til Bodø kommune.

Tiltalen omfattet også en rekke tyverier av skjerm, iPhone, nettbrett, verktøy og andre gjenstander. Tyveriene har skjedd delvis med tanke på eget bruk av gjenstandene og delvis med tanke på å omsette dem.

Vesterålingen var også tiltalt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha satt på falske skilter på en bil.

Et annet tiltalepunkt gjaldt bruk av narkotika. I retten erkjente vesterålingen at han har vært narkoman hele sitt voksne liv.

Frifunnet

Vesterålingen var også tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen person. Dette punktet ble frafalt av aktor i saken og vesterålingen ble dermed frifunnet for dette.

Tidligere dømt

Vesterålingen er domfelt for narkotikarelaterte forhold. Første gang var i 2005 og var i 2018 ferdig med soningen av en dom på ett år fem måneder fra 2017.

Vesterålingen er også tidligere dømt for bilbrukstyveri.

Bedring

Vesterålen tingrett konkluderer med at flere av forholdene normalt straffes med ubetinget fengsel. Retten ser imidlertid at vesterålingen i noen grad er i ferd med å få skikk på livet sitt og at tidligere dommer og fengselsopphold ikke har hatt noen positiv virkning på vesterålingen.

Retten legger også til grunn at de straffbare handlingene som vesterålingen har begått i stor grad er narkotikarelatert.

Retten konkluderer derfor med at en betinget fengselsstraff med vilkår er riktig straff.

– Straffen settes til fengsel i ett år som gjøres betinget med en prøvetid på tre år på det vilkår at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolkontroll i regi av Kriminalomsorgen, heter det i dommen.