Ny forskrift skaper trøbbel for Nordlaks:

Søker Mattilsynet om dispensasjon fra 48-timersregelen

Nordlaks Transport AS på Stokmarknes har søkt Mattilsynet om dispensasjon fra regelkravet om 48 timers karantene for transport av settefisk.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Det er den nye «Forskrift om transport av akvakulturdyr» som skaper utfordringer hos Nordlaks. I søknaden skriver oppdrettsselskapet at det er klar over de nye reglene som ble innført i august 2017 det det ble tatt inn en bestemmelse om at brønnbåter som brukes til andre oppdrag enn transport av settefisk, og skal gå over til transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, skal båten være forsvarlig rengjort og desinfisert for å hindre smitteoverføring til settefisk.

48-timersregel for brønnbåter

Rengjøring og desinfeksjon skal inspiseres og attester av veterinær eller fiskehelsebiolog. Samtidig er det et krav om at karantenetiden for brønnbåter etter slik rengjøring er satt til 48 timer. Det er 48-timersregelen som har skapt utfordringer hos Nordlaks, som i søknaden sier seg enig i intensjonen bak regelendringen. Nordlaks gjør imidlertid oppmerksom på at regelendringen kom svært hurtig, og uten tilstrekkelig tid til tilpassing.

– På grunn av manglende tid til tilpassing, har forskriftsendringen medført utilsiktete negative effekter for fiskens helse og velferd, i form av tidlige lusepåslag, og dermed redusert effekt av sonedrift. Slik vi ser det kan dette neppe ha vært forskriftens intensjon.

Bekymret for kapasiteten

Nordlaks skriver i søknaden at de hittil i år har vi klart å følge forskrift, dels gjennom å stenge slakteri i perioder, og dels gjennom innleie av eksterne brønnbåter.

– Vi er imidlertid bekymret for tilgjengelig brønnbåtkapasitet kommende periode, da det er høysesong for slaktefiskkjøring, avlusning og smolttransport. Tilgjengelig brønnbåtkapasitet som vi er kjent med, er båter med mindre volum og manglende kapasitet på vannbehandling på inntaksvann. På grunn av forskriftsendring ble denne type brønnbåter brukt i utstrakt grad 2018 og hittil i 2019. Erfaring fra høst 2018 var at vi hadde ny påslag av lakselus etter utsett i flere tilfeller. Dette ser vi i sammenheng med manglende vannbehandling på inntaksvann under brønnbåttransport av smolt. Behandling av inntaksvann til brønnbåttransport av smolt vil også redusere sannsynlighet for annen smitte under transport, som for eksempel ILA, skriver konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks-konsernet i søknaden.

– Av hensyn til fiskens helse og velferd, samt for kort tid til å tilpasse brønnbåtkapasitet til nytt regelverk, søker vi om dispensasjon fra § 20 a i transportforskriften for smolttransporter i perioden august-oktober 2019. For ordens skyld nevnes det at Nordlaks umiddelbart etter forskriftsendring, startet prosess med å øke brønnbåtkapasitet for lukket transport. Den første av to nye bønnbåter vil bli levert vår 2020. Vi forventer derfor at dette vil bli siste gang vi søker om dispensasjon fra § 20 a i transportforskriften, skriver konsernsjefen i søknaden til Mattilsynet.

Venter på svar fra Mattilsynet

Kommersiell direktør Merete N. Kristiansen i Nordlaks sier i en kommentar til VOL at de ennå ikke har fått noe svar på søknaden fra Mattilsynet.

– Vi følger forskriften mens vi venter, og vi vil forholde oss til Mattilsynets tilbakemelding når den kommer, sier Kristiansen til VOL.

Hun opplyser at Nordlaks tar opp to tredeler av laksen om høsten, og skal også sette ut smolt. Derfor er det et ønske fra dem å få få en dispensasjon som gjelder utover høsten.

– Det er mange regler å forholde seg til. Av og til søker vi om å få til tilpasninger når det er nødvendig, sier kommersiell direktør Merete N. Kristiansen i Nordlaks til VOL.