Trafikksikkerhetsmidler til Vesterålen

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) bevilger midler til to prosjekter i Vesterålen for 2020.

Det blir bevilget trafikksikkerhetsmidler til blant annet gatelys på Sortland neste år. 

Nyheter

Kunngjøringen av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2020 ble utlyst i februar 2019, og sendt ut til samtlige kommuner i Nordland. Det kom inn 32 prosjektsøknader på totalt kr 34,1 millioner fordelt på 18 kommuner.

NFTU tildeler ca. 14,5 millioner til fysiske trafikksikkerhetstiltak til 12 kommuner i Nordland, hvor det tas forbehold om fylkestingets bevilgning av budsjett for 2020.

I Vesterålen får disse to prosjektene tildelt midler.

- Andøy – planlegging av gang- og sykkelsti Dahletun – Nordmela, kr. 500 000.

- Sortland – Gatelys Oppslåttveien, Idrettsveien og Aspåsveien, kr. 1 100 000.