Forsvarssjefen vil beholde Andøya

Forsvarssjef og amiral, Haakon Bruun-Hanssen, sier i hans fagmilitære råd 2019 at han ønsker å beholde Andøya.
Nyheter

Det gikk fram av forsvarssjefens siste del av hans fagmilitære råd som han overleverte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tirsdag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa at hans anbefaling er det alternativet som gir det beste forsvaret for Norge

– Min anbefaling er at vi ikke legger ned noen baser i Norge. Jeg mener at vi heller ikke bør bygge nye baser. Derfor vil jeg beholde basene på Andøya, Bodø og Sola. Slik kan vi imøtekomme ønsket om en infrastruktur der man ønsker å beholde basene som reserve for mottak av styrker fra våre allierte.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen takket etter mottakelsen for det fagmilitære rådet, men nevnte ikke enkeltelementer i forsvarssjefens fagmilitære råd.

– Det fagmilitære råd 2019 er gode innspill som det blir en politisk situasjon å ta stilling til, sa han, og viste til at han vil ta saken til Stortinget til våren slik at saken kan behandles der før sommerferien.