Studietilbudene kan rammes hardt i Vesterålen

Flere linjer på de videregående skolene i Vesterålen står i fare for å bli nedlagt. Sortland, Hadsel, Øksnes og Andøy kan bli rammet.

Idrettslinja ved Sortland videregående skole står i fare for å bli nedlagt. Flere andre studietilbud i Hadsel, Øksnes og Andøy står også i fare.  Foto: Arkivfoto.

Nyheter

Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar sier i en uttalelse at de statlige inntektene til Nordland fylkeskommune blir redusert med 459 millioner kroner. Derfor må hun fram med sparekniven og må kutte 170 millioner kroner innen 2022. Kuttene vil medføre en kraftig innstramming i utdanningstilbudene ved de videregående skolene i Nordland.

Utdanningstilbudene vil i framtida oppleve at det blir stor nedgang i antall 16- til 18-åringer i Nordland. Derfor ønsker utdanningssjefen at klassene skal bli så fulle som mulig.

Prioritere arbeidslivet

– Ikke minst skal utdanningstilbudet prioritere arbeidslivets behov for faglærte og kandidater med høyere utdanning, samt å gi elevene et best mulig tilbud i sin hjemregionen, men vi vil ikke kunne tilby alle tilbud på alle skoler, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar, som signaliserer at studier og læreplasser skal tilpasses arbeidslivets behov for folk i fylket.

Ressurskrevende tilbud

Hun mener at Nordland på noen områder har hatt en større del av elevmassen på ressurskrevende tilbud, sammenlignet med andre fylker. Hun trekker fram naturbruk og idrettsfag som eksemplet, og det er i disse studieretninger kuttene nå kommer. Det er også aktuelt å slå sammen flere videregående skoler i fylket.

Regionale møter

Neste uke arrangeres det regionale møter flere steder i fylket, blant annet på Sortland. Dette gjennomføres for å få til god medvirkning før tiltakene oversendes til politisk behandling, som vil få virkning fra neste skoleår.

Naturbruk på Kleiva

Idrettsfag foreslås redusert til å kun bli tilbudt ved tre skoler, mot åtte skoler i Nordland i dag.

Kuttene betyr at det diskuteres ulike løsninger for å få pengekabalen til å gå opp i Nordland. Et alternativ er at naturbruk på Kleiva legges ned, men at tilbudet opprettholdes i Øksnes og i Lofoten. Et annet alternativ er at naturbruk på Kleiva opprettholdes, men at fiske og fangst i Øksnes legges ned. Et tredje alternativ er å legge ned fiske og fangst på Gravdal i Lofoten, og opprettholde naturbruk på Kleiva samt fiske og fangst i Øksnes.

Flere linjer vurderes

Innen restaurant og matfag står videregående skurs 1 i fare for å bli nedlagt i Øksnes. Det er også snakk om å legge ned et slikt tilbud ved Hadsel videregående skole. Studieretningen teknikk- og industriell produksjon står i fare for å bli nedlagt ved Andøy videregående skole, på grunn av svak søkning. Dette kan bli erstattet med videre utvikling av elektrofag som kan komme til å omfatte drone-tilbud.

IKT og medieproduksjon tenkes videreført ved Hadsel videregående skole. Salg, service og reiseliv opprettholdes på Sortland, men legges ned i Brønnøysund og Narvik.

Av de seks videregående skolene som har linjer innen frisør-, blomster- og interiørdesign, foreslås det gamle faget design og håndverk lagt ned ved Hadsel videregående skole.