Etablerer bank for næringslivet på kysten

Roger Øksheim og Christian Ravnå etablerer en ny, felles bank, for næringslivet langs kysten.

Roger Øksheim og Christian Ravnå er snart klar med egen bank.  Foto: Pressebilde

Nyheter

Arbeidet med å hente inn nødvendig kapital (250 millioner kroner) er i gang. I disse dager gjøres det avtaler og gjennomføres møter med aktuelle investorer i kystens forretningsbank.

– Vi har startet med å følge opp dem som har vist interesse og dem vi har vært i kontakt med tidligere. Ut fra responsen virker det som at mange ønsker denne banken velkommen, sier styreleder Ole T Andreassen i Nordbank i en pressemelding.


Finanstilsynet har gitt Nordnorge Finans Forum ASA tillatelse til å starte virksomhet som bank.

Finanstilsynet har gitt Nordnorge Finans Forum ASA tillatelse til å starte virksomhet som bank.

 

Skal være nær

Roger Øksheim i Saltdal og Christian Ravnå i Bergen, er mennene bak initiativet – eller rettere sagt initiativene. Øksheim og Ravnå er ulike og har ulik bakgrunn, men én ting har oppdretteren/havbruksgründeren i nord og bankmannen fra vest felles: Et sterkt engasjement for lokalsamfunnet og kysten.

– Nordbank skal være nær. Vi kjenner kysten, vi bor og lever her – akkurat som kundene. Vi er kjent med rammebetingelsene. Vi kjenner kulturen. Vi kan enkelt indentifisere både risikofaktorer og muligheter. Gjennom tilstedeværelse og gode relasjoner skal vi finne gode og effektive løsninger med langsiktig lønnsomhet som mål, sier Christian Ravnå.

Han blir adm. dir. i Nordbank, med delt kontorsted mellom Bodø og Bergen, mens forretningsadressen blir på Rognan.

Trygg på at de får kapital

De tre siste årene har han jobbet på heltid med å etablere Nordsjøbanken.

– Når vi nå går sammen og etablerer Nordbank, føler vi oss trygge på at vi skal reise nødvendig kapital fra miljøer på Vestlandet og i Nord-Norge. Nordbank får et utvidet markedsområde, enn om vi skulle drevet hver for oss. «Sammen er vi sterkere»: Det har vi sett til fulle etter hvert som vi har arbeidet mer og mer konkret med å etablere Nordbank, sier en optimistisk Christian Ravnå.

Opprinnelsesmiljøene i nord og vest har gjennom hver sine initiativer lagt ned en lik innsats på til sammen vel 20 millioner kroner.

–Vi har gått sammen for å etablere en nær, moderne og kompetent bank for næringslivet langs kysten, sier styreleder Ole T Andreassen.

Finanstilsynet gav i januar Nordnorge Finans Forum ASA godkjenning til å starte bankvirksomhet.

I drift på nyåret

Målet er at Nordbank er i ordinær drift på nyåret.

– Vi har vært nøye med å gjøre arbeidet systematisk og grundig fra begynnelsen, sier Ole T Andreassen – tilfreds med at nyheten om Nordbank endelig er ute og at alle involverte med det er et langt steg nærmere en oppstart.