«Tidlig inn» i Andøy, Øksnes og Bø

Øksnes, Bø og Andøy kommune starter 4. og 5. desember opplæringsprogrammet «Tidlig inn» som står for tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Illustrasjonsfoto  Foto: Frank May / NTB scanpix

Nyheter

Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er gjennomført i mer enn 160 kommuner før oppstarten her i Vesterålen, heter det i en pressemelding.

Helsestasjonenes personell vil få opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Målsettingen med opplæringsprogrammet er å gjøre ansatte i kommunene tryggere i prosessen med å oppdage og gi tidlig hjelp.

· Få mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold

· I programmet vektlegges hvordan en kan ta opp vanskelige temaer og hvordan en kan samarbeide om hjelpen til gravide og småbarnsforeldre

· Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere

· Hovedmålgruppe: Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og samarbeidspartnere

Bakgrunn for den nasjonale satsingen er:

· Å vokse opp med rusproblemer, psykiske helseproblemer eller vold i familien kan få store konsekvenser for barn og barns utvikling.

· Det er ønskelig at hjelp settes inn så tidlig som mulig, før problemene vokser seg store.

· Vi har kunnskapsbaserte metoder for å oppdage og hjelpe gravide, deres partnere og småbarnsforeldre, og på den måten komme i posisjon til å hjelpe barna.

· Hvordan kan vi vite hvem vi skal sette inn hjelp til?

Opplæringsprogrammet gjennomføres lokalt i kommunene Øksnes, Bø og Andøy samlet og vil foregå over 2 år.

Regionalt opplæringsteam står for opplæringen og de består av:

· KoRus- Kompetansesenter – rus

· RKBU - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

· RVTS - Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

· Bufetat- Barne-ungdoms- og familieetaten