Kontrakter for én milliard på Evenes

Forsvarsbygg melder at det er inngått kontrakter for over én milliard kroner for oppbyggingen av Forsvarets base på Evenes. Vi er stolte over å kunne informere om at vi har signert kontrakter med entreprenører for en milliard for Forsvaret på Evenes, sier John Ommund Syvertsen, som er utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon. 

MILLIARD: Utbyggingen på nye Evenes flystasjon har passert milliarden i inngåtte kontrakter. Fv. Bjørnar Bendiksen, prosjektsjef og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef i Forsvarsbygg i samtale med Tom Andre Moen, sprengningsbas i Målselv Maskin & Transport AS.   Foto: Forsvarsbygg

Nyheter

I en pressmelding opplyser Forsvarsbygg at det ble lyst ut mange anbud i 2019, men at det kommer flere i 2020.


Vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing av P8

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa i Stortinget onsdag at han vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing av de nye P8 overvåkingsflyene.


– 2018 var oppstartsåret, men i 2019 har det kommet ut svært mange anbud. Det kommer mange flere i 2020 for de maritime patruljeflyene, velferdsbygg, sykestue, forsyningsbygg og blant annet bygg til hundetjenesten. Til nå har det vært flest entreprenører fra regionen rundt Evenes. De er fra Harstad, Finnsnes, Midt-Troms, men også fra Bodø, Trøndelag, Vestlandet og Østlandet, heter det i pressemeldingen.

2021

Forsvaret skal starte med prøvedrift av de nye F35-kampflyene fra Evenes høsten 2021.

– For å klare dette må det også blant annet bygges nye forlegninger og tilpasse mye eksisterende bygg til dagens standard foruten ny infrastruktur og sikringstiltak, heter det i pressemeldingen.

GJERDE: Arbeidet med nytt gjerde rundt flystasjonen og lufthavna på Evenes er i full gang med Målselv Maskin & Transport AS.   Foto: Forsvarsbygg

Syvertsen sier at alle ansatte og innleide har stått på og levert kvalitet i alle prosjekter. Til nå er det signert over 20 kontrakter som gjelder for utbyggingen.

– For å kunne møte oppdragsmengden som kommer i 2020, og samtidig holde tempoet oppe, må vi ansette enda flere prosjektledere. Det er gledelig å se at det er god søkning og kvalifiserte kandidater til Evenes. Vi skal være klar når F35 skal operere fra Evenes i 2021, sier Syvertsen.

Forsvarsbygg opplyser at det har vært to skader med fravær og to skader uten fravær så langt i byggeprosjektet. Det etter 15.864 arbeidstimer fra entreprenørene.

– Tett oppfølging fra entreprenørenes side gir resultater med svært lavt skadestatistikk. Det er vi som byggherre meget godt fornøyd med. I tillegg fyller entreprenørene kravet med å ha minst fem prosent lærlinger, sier Syvertsen.