110 omkom i trafikken i fjor. Nordland hadde flest dødsfall

110 mistet livet på norske veier i 2019, som er to flere enn året før. Ingen barn under 16 år omkom i trafikken.
Nyheter


14 har mistet livet i en trist desember-trafikk mot seks i 2018, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

For første gang i moderne tid omkom ingen barn i trafikken.

– Ingen barn under 16 år omkom i 2019. I 1970 omkom 101 barn under 16 i trafikken. Utviklingen har gått rette veien i mange år. Vi er flinke til å sikre våre barn i bil. Jeg skulle ønske vi er like flinke å sikre de voksne. Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene og at Norge ligger i verdenstoppen, er dette langt mer enn tall og statistikk. Vi er ikke fornøyd med at vi ikke får dødstallene ytterligere ned. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier Hovland.

Flest i Nordland

Flest dødsulykker i 2019 har det vært i Nordland. Som har gått fra fem dødsulykker i 2018 til 16 i 2019.

Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en drept. Vegvesenets foreløpige tall viser at 80 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2019.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Hovland.

60 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 16 på motorsykkel (inkludert lett-mc),14 som fotgjengere og seks syklister.

Likevel bekymret

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver alvorlig ulykke er en for mange, sier Hovland.

Antall drepte i trafikken har ligget mellom 106 og 110 de tre siste årene og vegdirektøren er alvorlig bekymret for at vi ikke får antall drepte i trafikken ytterligere ned. Det samme gjelder også for antall hardt skadde i trafikken, der utviklingen de siste årene bare har vist en svak positiv tendens.

– Vi har ambisiøse mål satt av Stortinget. Kampen mot trafikkdøden og alvorlig skadde i trafikken fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle gode aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Fortsatt blir mange hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier vegdirektøren.