Nordbank-etableringen har nådd kapitalkravet på 250 millioner

Kapitalkravet på 250 millioner kroner for å etablere ny forretningsbank for næringslivet langs kysten, er innfridd. Denne uken går meldingen fra styreleder Ole T. Andreassen til Finanstilsynet om at den viktige milepælen er nådd i Nordbank-etableringen.
Nyheter

Dette opplyser de i ei pressemelding.

Nordnorge Finans Forum ASA fikk i januar 2019 en betinget konsesjon til å etablere bank. I starten av november ble navnet Nordbank sluppet i offentligheten. Nordbank skal være en felles forretningsbank for næringslivet langs kysten, med kontorer i Bodø og Bergen.

Responsen på det som startet som initiativ fra Christian Ravnå i Bergen og Roger Øksheim i Saltdal, har vært positiv.

– Vi kan nå slå fast at flere syns næringslivet langs kysten fortjener en bank som er tettere på, og som forstår hverdagen til små og mellomstore bedrifter, konstaterer Ravnå og Øksheim.

Egne midler

De har både gått inn med egne midler i Nordbank, og vært delaktige i arbeidet med å få tegnet tilstrekkelig kapital. Konsesjonskravet fra Finanstilsynet er på 250 millioner kroner.

– Det har vi nådd, slår styreleder Ole T. Andreassen i eierselskapet Nordnorge Finans Forum ASA fast etter gjennomgang av tegningene som har funnet sted.

– Det betyr ikke at det er for sent å bli med. Vi har jobbet hardt før og etter jul/nyttår med å følge opp investorer, men tiden har vært knapp, med avbrudd i julen. Vi holder emisjonen åpen, og ønsker fremdeles aktører som vil være på å etablere den nye forretningsbanken, velkommen. Etableringen av Nordbank vil være et historisk løft på kysten. I Nord-Norge er det ikke etablert bank på over 90 år og i Bergen har det ikke vært tilsvarende etablering på flere ti-år, etter hva vi har funnet ut, sier styrelederen med base i Harstad.

Gleder seg

Han gleder seg over responsen, og framhever at mange dyktige folk har jobbet for å komme dit banketableringen er i dag.

– Vi følger opp og tilrettelegger den informasjon som skal til Finanstilsynet før oppstart. Oppstart vil ventelig skje i løpet av våren, sier Andreassen og legger til.

– Vi gleder oss til å åpne ny bank.