Høyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak

Høyre i Troms og Finnmark liker dårlig at Oslo Høyre går imot oljeutredning i nord. Nå slår de tilbake med en rekke spenstige forslag for Oslo-politikken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.   Foto: Terje Pedersen

Nyheter


Det er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fra Båtsfjord i Finnmark som har formulert den noe humoristiske resolusjonen som søndag ble vedtatt på fylkesårsmøtet i Troms og Finnmark Høyre. I teksten meisler han ut en rekke luftige visjoner for Oslo.

«Den gamle NRK tomta reguleres som vindmøllepark. Karl Johans gate fra Sentralbanestasjonen opp til restauranten Scotsman omdøpes til Denne vei. Karl Johans gate fra Scotsman opp til slottet omdøpes til Kongens gate slik at man vet hvor man kommer hvis man tar til høyre etter lunsj», heter det blant annet.


Troms og Finnmark Høyre varsler kamp mot Oslo Høyre om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Oslo Høyre har vedtatt at de vil verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå varsler Troms og Finnmark Høyre kamp fram mot landsmøtet.


Dårlig mottatt Oslo-forslag

Resolusjonen kan leses som et direkte svar på at Oslo Høyre lørdag vedtok å verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – et område som strengt tatt ligger langt unna hovedstaden.

– Vi som bor langs kysten, liker dårlig at man sitter i Oslo og vedtar vern i nord. Det går godt mange steder i landsdelen, men ikke over alt. Da trenger vi heller støtte for å ta i bruk mulighetene som kan gi videre vekst og optimisme i nord, sa stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fra Troms lørdag.

Partiets nordligste fylkeslag har varslet kamp om saken inn mot landsmøtet.

Begrensninger på bygninger

I den ferske uttalelsen fra Troms og Finnmark Høyre slås det fast at ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer.

«Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er.»

De vil også omgjøre firefeltsveier inn mot hovedstaden til tofelts ferdselsårer.

«Areal som blir til overs beplantes med dvergbjørk og vierkratt av hensyn til klima og fremtidige generasjoner.»

– Kardinalfeil

Forsvarsminister Bakke-Jensen, som forfattet resolusjonen, forklarer den slik overfor iTromsø :

– Jeg var inspirert til å bruke litt humor og ironi i vårt svar til Oslo Høyre.

Bakke-Jensen mener konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja handler om desentralisering av makt, ved å kunne gi lokal- og regionalpolitikere et kunnskapsgrunnlag til å treffe beslutninger.

– Men nå gjør Oslo Høyre samme kardinalfeil som Senterpartiet, SV og miljøbevegelsen, som sier nei til konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlaget. Her vil de at sentralmakta skal overkjøre lokalpolitikere.

Uttalelsen avsluttes slik:

«Troms og Finnmark Høyre takker Oslo Høyre for dette oppgjøret med den tradisjonelle kunnskapsbaserte politikkutviklingen som i årtier har hemmet Høyre, og samler oss i dugnaden for en mer fargerik og tanketom fremtid. Vi roper i kor. Vi er også for hele Norge, hele tiden, samme hva!»