Stenger alle videregående skoler i Nordland

Alle de offentlige videregående skolene i Nordland vil bli stengt for klasseromsundervisning fra og med fredag 13.mars. Dette gjøres for å prøve å forhindre koronasmitte. Slik situasjonen er nå, vil de holdes stengt til over påske.

Hovedbygningen til Sortland videregående skole.  

Nyheter

Beslutningen er tatt av fylkesrådsleder Tomas Norvoll, som sier at avgjørelsen akkurat nå var ganske enkel å ta når smittesituasjonen er slik den er.

- Vi har heldigvis få bekrefta smitta i Nordland, men samtidig sitter vi med ansvaret for noen av de største ansamlingene av unge i fylket, i de videregående skolene. Vi kan ikke forvente at de tar de samme forholdsreglene som voksne ville gjort, sier Norvoll.

Han frykter at smitte på de videregående skolene kan spre seg raskt, og ser få grunner til å ikke stenge skolene nå.
- Vi har et felles ansvar for å ruste samfunnet slik at det blir minimal fare for smittespredning. Vi er opptatt av at vi i Nordlandssamfunnet ikke skal lammes av panikk, men vi vil bidra med å minske utbredelsen og ta ansvar for den situasjonen landet står i. Det er relativt få samfunnsøkonomiske følger av å stenge skoleundervisningen ved de videregående skolene, og vi vil gi hjemmebasert undervisning som vil fungere godt i en periode, sier Norvoll. Han peker på at dette også kan bidra til å ta vekk litt av risikoen for smitte for andre viktige samfunnsinstitusjoner i Nordland.

Alle kulturarrangementer som Nordland fylkeskommune har ansvar for blir også avlyst, og situasjonen følges tett på alle områder i Nordland.
- Vi har satt krisestab, og følger situasjonen og utviklingen fra dag til dag, også i helgene, for å vurdere hva vi kan bidra med for å begrense smitte og holde kritiske samfunnsoppgaver som vi har ansvaret for i gang, sier Norvoll.