Forbud mot bruk av Vesterålen Turlags hytter

Vesterålen turlag legger ned forbud mot bruk av deres hytter.
Nyheter

Dette opplyser de i ei pressemelding.

– Vesterålen Turlag har fått anmodning fra kommuneoverlegen i Hadsel om å stenge våre hytter. Vi innfører med umiddelbar virkning forbud mot bruk av alle våre hytter. Turlaget får ikke fysisk stengt hyttene utover den låsing som er på en del av hyttene, men hyttene tillates altså ikke brukt av noen så lenge smittesituasjonen vedvarer og inntil annen beskjed blir gitt.