Fylkesråden for kultur lover at tilskudd blir utbetalt, selv uten forestillinger og konserter

Korona-situasjonen har skapt usikkerhet for alle kulturaktørene i Nordland. Fylkesråd Kirsti Saxi beroliger og sier alle tilskudd blir utbetalt, selv om forestillinger og arrangementer avlyses.

Fylkesråd Kirsti Saxi (SV) på åpningen av Erna Misvær Grønstad på Galleri Bodøgård - Samisk uke 2020  Foto: Susanne Forsland

Nyheter

Nordland fylkeskommune gir årlig ut betydelige økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Tiltakene som er satt i gang for å forhindre spredningen av Korona medfører at mange av deres aktiviteter og arrangementene nå må avlyses, opplyser Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

– Nordland fylkeskommunen vil verken kreve tilbake, eller tilbakeholde midler som er planlagt brukt på aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke lar seg gjennomføre grunnet situasjonen vi står i, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).

Sikrer framtiden

Kultur- og frivillig sektor rammes ekstra hardt i denne situasjonen, da disse har en sårbar økonomi, og mange involverte er selvstendig næringsdrivende som nå står med nedsatt inntekt.

– Vi ønsker ikke skape ekstra belastninger for våre tilskuddsmottakere, og håper vårt bidrag kan være med på å sikre videre aktivitet i Nordland også for framtiden.

Samspill med staten

Kulturdepartementet har kommet med flere krisepakker som er skreddersydd kulturlivet. Saxi mener at

– Da vil vi kunne kartlegge og se omfanget i større grad enn i dag. Nordland fylkeskommune følger med hva staten gjør for å hjelpe kultur- og idrettsfeltet, og kommer med tiltak når vi ser omfanget. Når for eksempel en festival avlyses vil artister, tekniske leverandører, produsenter og en rekke andre aktører bli rammet. Omfanget er enormt, sier Saxi.

Frykter konkurser

For mange kulturaktører spises mye av overskuddene opp. Andre frykter konkurs. Saxi sier at aktørene også er spent på hvordan sponsormarkedet vil utarte seg i tiden framover.

– Seksjonen for Kunst og kulturformidling, som jobber med majoriteten av tilskudd direkte til kulturfeltet, er også tilgjengelig dersom kulturaktørene trenger råd og bistand, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.