Snart kan du betale med bilnummeret på fergene

Som et tiltak for automatisk betaling på Nordland fylkeskommunes fergestrekninger, tar man i bruk skilt-gjenkjenning og betaling via autopass.

Bent-Joacim Bentzen, hadselværing og fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.  Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

Nyheter


Som tiltak for å unngå smittespredning, har man sluttet med manuell billettering på fylkesveg-fergene i Nordland. Nå innføres det automatisk betaling ved hjelp av skiltgjennkjenning. Betalingene vil gå gjennom autopass-ordningen.

– Vi har framskyndet en prosess der vi har sett på automatiserte løsninger for billettering. I løpet av et par uker vil vi ha på plass utstyr og en ordning der vi leser av bilskiltene og trekker billetten rett fra autopass-kontoen, forklarer fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Midlertidig

Betaling via skiltgjenkjenning er en midlertidig ordning for å få i gang betaling på fylkesvegfergene. Mange har reist gratis i perioden smitteverntiltakene har vært iverksatt. Nå vil bilskiltene leses av med en app på billettørens mobiltelefon, og betalingen trekkes fra autopass-kontoen til bileieren.

– Ved at vi innfører denne teknologien, trenger du med andre ord ikke være i kontakt med billettøren. Det blir tatt bilde av bilskiltet ditt, og resten går av seg selv, forklarer Bentzen.

Justert mva

Fergetakstene blir i en periode noe rimeligere ettersom det statlige regulativet settes noe ned. Også endringer i momsen slår positivt ut for de reisende. Erfaringene med automatisk skiltgjenkjenning vil bli evaluert i løpet av sommeren, og vil muligens videreføres.

– Vi får se hvordan vi løser billetteringen på sikt. Det vil våren og sommeren gi oss noen erfaringer på, samtidig som smittevernkravene nok også vil endre seg på et tidspunkt, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.