Vil ha folkeforskning for å få kartlagt strandede hvaler

Det finnes ingen nasjonal plan i Norge for registrering av strandede hvaler. Nå ønsker organisasjonen «Strandinger i Norge» å gjøre noe med det.

For andre gang på under en måned er en død kval dukket opp på Bleik.   Foto: Marten Bril

Nyheter

– Det er store mengder informasjon som går tapt fordi ingen tar tak i problemet. Verken for å overvåke utviklingen eller for å finne ut hvordan hvalene døde, sier marinbiolog Karoline Viberg, som er med i organisasjonen «Stranding Norge», til NRK Nordland.

Ifølge marinbiologen består organisasjonen av både marinbiologer og veterinærer, samt en del frivillige. Tirsdag skal de ha sitt første årsmøte for å finne ut hvordan de skal organisere seg.


Fem hvaler er funnet døde i Vesterålen i løpet av de siste tre ukene. Nå meldes det også om døde seler

Det er totalt funnet 11 hvaler i Lofoten, Vesterålen og Troms de siste tre ukene. I Vesterålen er det funnet fem døde hvaler. De siste dagene har det også dukket opp døde seler.


– En del av en folkeforskning

Som VOL har omtalt flere ganger, har det de siste ukene blitt funnet fem strandede og døde hvaler i Vesterålen. Døde hvaler har også dukket opp andre steder i Nordland og Troms, og ifølge NRK er tallet nå oppe i 12. Årsaken til at hvalene har dødd, vites ikke. «Strandinger i Norge» ønsker å gjøre noe med dette.

Viberg sier til NRK at de ønsker å finne årsaken og utviklingen, men at de ikke har data fra tidligere. Organisasjonen ønsker å opprette en database der man kan samle alle strandinger i Norge. De har allerede laget en nettside der folk kan melde fra hvis de oppdager døde dyr.

– Det er mange som vil hjelpe og lære. Vi håper dette kan være en ressurs og en del av en folkeforskning. At det kan gi folk et forhold til kystlinjen. På nettsiden kan man registrere stranding og melde seg som frivillig, sier hun.

Med en slik nettside håper hun at det kan muliggjøres at de som er nærmest en strandet hval, kan reise til stedet for å ta bilder og undersøke hvalen.


Kan bli liggende i fjæra:

– Vanskelig å komme til døde kvaler

Langs vestsiden av Andøya ligger det nå to døde spermkvaler i fjæresteinene. De kan bli liggende. – Det er vanskelig å komme til kvalene, sier teknisk sjef Arne Blix.


– Viktig med innspill til planen

Camilla Ilmoni i The Whale på Andenes, sier til NRK at det er viktig med samarbeid og god dialog, også opp mot det offentlige.

Flere av hvalene som har strandet på Andøya, har Norwegian Orca Survey tatt prøver av og obdusert.

Ilmoni viser til at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har sagt at man bør vurdere en nasjonal plan for dette arbeidet.

– Da er det viktig med innspill til denne planen, og at vi ikke kjører tre-fire sololøp. Når det er snakk om store dyr, store avstander og en vanskelig kystlinje, er det viktig med samarbeid. En nasjonal beredskapsplan vil være bra, sier hun til NRK.


Kvalmysteriet: Ett av dødsfallene er oppklart

Det er fortsatt et mysterium hvorfor to spermkvaler har rekt på land på Andøya i løpet av kort tid, men for en av kvalene er dødsårsaken trolig fastsslått.Åtte døde hvaler har rekt på land i nord den siste tiden. Her er hvalekspertens sju grunner til at det kan skje

Nylig har det rekt på land fem døde hvaler i Vesterålen, én i Sør-Troms, én i Tromsø og én i Finnmark. Uvanlig mange, mener hvalforskere.