Arbeidsledigheten i Nordland er lavest i landet. Sjekk tallene for Vesterålen

Ved utgangen av april 2020 var det 9 569 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 7,7 prosent.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Nyheter


I tillegg til de helt ledige var 5 215 registrert som delvis ledige i Nordland i april. Det er en økning på 1 203 delvis ledige fra utgangen av mars, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 946 fra forrige måned.

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 7 145 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 3 921 flere delvis ledige. I april 2019 var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 303 prosent.

Lavest økning i Øksnes

Når det gjelder Vesterålen var det, ikke overraskende flest arbeidsledige i Sortland og Hadsel i april. I førstnevnte kommune var det 432 arbeidsledige, mens det var 282. Det utgjør henholdsvis 8,0 og 7,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg til regionens to mest folkerike kommunen, var det vesentlig økning i arbeidsledighet i Bø, med en prosentendring på 223 i forhold til fjorårets april.

Øksnes hadde lavest prosentendring i arbeidsledighet, med 167 prosent, noe som utgjør 6,3 av arbeidsstyrken. Oversikten over arbeidsledigheten i Vesterålen i april i år og i fjor, kan du se i tabellen nederst i saken.

Landets ledighet er på 9,6 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 269 013 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 325 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 12,5 prosent, mens Nordland med 7,7 prosent er fylket med lavest ledighet.

Mange ledige permitterte

Ifølge direktør ved NAV Nordland, Cathrine Stavnes, har Nordland den laveste arbeidsledigheten i landet. Hun synes likevel situasjon er bekymringsfull.

– De fleste som siste periode er blitt ledige er permittert, og vi regner med at mange av dem kommer tilbake til sin jobb når det nå åpnes for det. Det er likevel en bekymring for at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer gir fortsatt permitteringer og oppsigelser fremover. Forskjeller i næringsstrukturen mellom kommunene har betydning for hvor hardt rammet de er. Vi ser at kommuner med store næringer innen reiseliv, transport, salg og service, som for eksempel Vågan, Bodø og Narvik, nå er hardt rammet, sier Stavnes i en pressemelding. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix


KommuneAntallProsent av arbeidsstyrken

Endring fra fjor antall.

Endring i prosent

Hadsel2827,1199240
847,358223
Øksnes1446,490167
Sortland4328,0319282
Andøy1526,596171