Fanget rekordmange pukkellaks i 2019

I 2019 ble det fanget over 20.000 pukkellaks i Norge, som er et rekordhøyt tall.

Det ble tatt 31 pukkellaks i Roksdalsvassdraget i Andøy i fjor.  Foto: Finn Moen

Nyheter

Det skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sin hjemmeside.

Pukkellaksen kom for alvor til Norge i 2017. Den har en toårig livssyklus, og forskerne var derfor spent på om den ville komme tilbake i 2019, noe den gjorde.

– Nå har vi hatt to store pukkellakssesonger etter hverandre. Det viser at 2017 ikke bare var et blaff. I motsetning til tidligere forekomster av pukkellaks i norske elver, ser vi nå et mønster som kan tyde på at arten er etablert, sier Henrik H. Berntsen, forsker ved NINA, og understreker at det i årene fremover blir viktig å følge med på utviklingen.

Les mer om pukkellaksen her.

Færre i Nordland i 2019 enn i 2017

3.538 fisk ble rapportert inn fanget av sportsfiskere i 2017, mens tallet for 2019 var på 5.308. Gjennom målrettet fiske for å ta ut pukkellaks i elv, ble det i 2019 fanget 8.971 fisk, som er over tre ganger flere enn i 2017.

I 2017 var det ikke innført rapporteringsplikt på fangst av pukkellaks fra sjølaksefiske. Det ble innført i 2019, og 5.710 ble da rapportert inn.

Som VOL tidligere har omtalt, ble det tatt 31 pukkellaks i Roksdalsvassdraget i Andøy i fjor.

I 2019 ble det satt i gang en mer systematisk dugnad for å rapportere inn pukkellaksobservasjoner enn den som hadde vært tidligere, og nå inngå pukkellaks i standardrapporteringen med laks og sjøørret.

– Da visste alle hvor det skulle rapporteres, og det fungerte veldig bra, sier Berntsen.

Ifølge NIVA spredte pukkellaksen seg mer vest- og sørover i Troms og Finnmark i 2019 enn i 2017. Fra Nordland og sørover var det i fjor færre pukkellaks enn i 2017, uten at instituttet vet hva årsaken til dette er.


Har fanget 19 pukkellaks i Åelva i Andøy. Derfor er den ikke ønsket

Det er fanget totalt 19 pukkellaks i Åelva de seneste dagene. Grunneierne frykter nå for den vanlige laksestammen i elva.Kraftig nedgang i laksefisket i Vesterålen

I Roksdalsvassdraget i Andøy, som er et av de største vassdragene i Nordland, ble fangsten av villaks bort imot halvert fra 2018 til i fjor.