Dødsalger kan ha tatt livet av hvalene

Den mest vanlige dødsårsaken for massedød blant hvaler er oppblomstring av dødelige alger, skriver Fiskeribladet.
Nyheter

– Det er ikke første gang Norge opplever massestranding av hval. Selv i Chile har man funnet døde hvaler i arkeologiske utgravinger. Den gang, og i Norge i 1988, konkluderte man med det samme; - at hvalene døde av giftige alger, forteller hvalforsker Sofia Aniceto til Fiskeribladet.

Aniceto som jobber ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø, er utdannet marinbiolog og er ekspert på hvalmigrasjoner og hvalers leveområder.

Gjennom hele 1988 og helt frem til februar 1989 drev store ugjenkjennelige klumper av dødt kjøtt i land langs kysten av Norge og Skottland. Til å begynne med lurte enkelte - om det kunne være snakk om sjøuhyre.

Etter hvert ble det klart at de flytende og illeluktende kadavrene var døde spermhvaler og andre mindre hvalarter, som hadde drevet rundt på havet i månedsvis. I 1989 var antallet kommet opp i ett 40-talls individer, som var unormalt høyt for en slik tidsperiode, påpeker Fiskeribladet.