Smitteveileder for idretten: Åpner for kontakt mellom de minste barna

Mandag ettermiddag ble en smitteveileder for idretten lagt frem. Det betyr at det åpnes for mer ordinær aktivitet i lagidretter for barn opp mot 4. klasse.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

– I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund i en pressemelding.

Smitteveilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den skal gi råd til hvordan idrettslag og foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge eksponering for og spredning av koronaviruset.

Kan bruke fellesutstyr

Kvalevåg sier i pressemeldingen at han er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med tilnærmet ordinær aktivitet. Smitteveilederen gjør at idrettslag nå kan tilrettelegge for en mer normal trening for barn og unge. Dette gjelder også for idretter der det er vanskelig å unngå å ha fysisk kontakt.

– Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier hun.

Veilederen åpner blant annet også for felles bruk av ball.

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, for eksempel kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg.

I tillegg til dette gir veilederen råd til hvordan innendørsanlegg trygt kan tas i bruk.

Idrettsforbundet peker på dette som de viktigste punktene i smitteveilederen:

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand.
 • Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.
 • Syke personer må holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Hele veilederen kan du lese her.