Vil ha kystsoneplan for Vesterålen klar innen utgangen av 2021

Prosjektledelse er klar, finansiering er klar. Nå er målet å få kystsoneplan for Vesterålen klar innen utgangen av 2021.

Lars Andre Uttakleiv i Norconsult.  Foto: andreas.Isachsen

Nyheter

Det kom frem under regionrådets arbeidsutvalgsmøte fredag formiddag.

Det å lage en felles kystsoneplan for Vesterålen ble vedtatt i 2016, men det har siden den gang gått helt frem til nå å få igang prosjektet for fullt.

Nylig ble prosjektledelse ansatt, nemlig Lars Andre Uttakleiv hos Norconsult. Finansiering er også klar.

Under fredagens møte presenterte Uttakleiv hvordan prosjektet vil bæres frem.

Bruk og vern av hav- og kystområder er kjernen i prosjektet.

– Det skal ikke være en oppdrettsplan, fiskeriplan eller verneplan, men en helhetlig kystsoneplan, fortalte Uttakleiv.

Medvirkning

Uttakleiv gikk videre inn på at medvirkning blir viktig.

– Vi må skape en bred og inkluderende prosess. Får vi det til, får vi en plan som er gjennomførbar og som en kan få gjennom politisk.

Ved å få medvirkning, vil en også få avdekket eventuelle problemer, opplyste Uttakleiv.

Nettportal

For å sikre god medvirkning vil Norconsult opprette en nettportal.

– Nettportalen vil presentere prosjektet og gi enkel mulighet for folk å sette seg inn i planen og komme med innspill. Denne portalen, samt prosjektet, vil så blir presentert i media, fortalte Uttakleiv.

I tillegg vil det så holdes folkemøter ute i kommunene.

Målet er at planen skal opp til politisk behandling i slutten av 2021.